Rüyada Züğürt Tesellisi Görmek

Admin - 2024

Rüyada Züğürt Tesellisi Görmek bol kazanca, külfetsiz kazanılan paraya, külfetsiz elde edilen ziynete, zahmetsiz kazanılan kazanca, arzuların hayata geçeceğine, emniyetli kalmaya, gelire gelecek berekete, imrenilen bir geleceğe, üne kavuşmaya, sözlerin tutulacağına delalettir. Kimi zaman da kederden kurtulamamaya, mutsuz edici bir problemle karşılaşılacağına, kötülük görmeye, kötü niyetli bir kişi eliyle zarar görmeye işarettir. Farklı bir çerçeveden bakan rüya alimleri : Bu rüya verdiği uğraşların sonunda hasret duyduğu ticari kazanca, uğraş vererek istediği toplu paraya, zamanla hayalini kurduğu paraya, kaybettikten sonra ümit ettiği az olan kazancının artacağına işaret eder.

Rüya Tabirleri ile bağlantılı Yararlı Vurgular

  • Hastalık yüzünden görme yeteneğini yitirenler görsel rüyalar görebilir. Doğduğu andan itibaren görme engelli kimseler görsel rüya göremez; ancak aynı aşamada dokunma ve duyguları tecrübe ederler.
  • Belirli bir olay barındıran rüya, genellikle doğrudan o olayla alakalı değildir. Rüyalar simgesel bir dille konuşur.
  • Uykuda sıklıkla yaşanılan olgulardan biri kuşkudur. Olumsuz hisler pozitif duygulardan daha sık görülür.
  • Hızlı Göz Hareketi, uykunun 4 evresinden biridir. REM uykusu yetişkinlerde tüm uykunun bir gecede 90-120 dakikasını kapsar. REM uykusu bir nevi felç halidir. hareket edemez.
  • Zihnimiz vücudumuzun o sırada duyduğu olguları rüyalarımızla karıştırabilir.
  • Erkekler, erkekler ile ilgili daha sık rüya görür. Bir erkeğin rüyalarında gördüğü insanların büyük çoğunluğu erkektir. Kadında bu oran yüzde 50’dir.
  • Yapılan araştırmalar insanların ortalama yüzde 25’inin rüyalarda geleceğe ilişkin veriler taşıyan imgeler gördüğünü, yüzde 75`ininse geçmişle ilgili simgeler gördüğünü gösteriyor.
  • Kesin bulgular ile kanıtlanamasa da, yapılan araştırmalarda horlayan insanların daha kısa ve genellikle hatırlanmayan rüyalar gördüğü sonucuna varılmıştır.


Rüyalarınızı Paylaşın

Rüyalarınızı yorumlamamız için bize gönderin.
Yorumlar